คลิปวีดีโอแนะนำ
Science Park

 

SUTSP Annual Reportสำหรับเจ้าหน้าที่


บ. มอร์ ครีเอชั่น จำกัด มอบของขวัญปีใหม่แด่ SUTSP, SUTBI และ SUT-IPMO

     เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา ตัวแทนจากบริษัท มอร์ครีเอชั่น เข้าอวยพรปีใหม่และมอบของขวัญแด่อาจารย์ ดร. มัลลิกา สังข์สนิท ผู้จัดการสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านในสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ (SUTSP) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (SUTBI) และสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT-IPMO) ณ สำนักงาน SUTSP อาคารสุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

News by : ภัทราภรณ์ รัตนา

กลับหน้าแรก ข่าวทั้งหมด

 

 
 

SUT
Technopolis
SUT-UBI
ITAP

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel: 044-224818 Fax: 044-224823 ต่อ 105 E-mail sciencepark@g.sut.ac.th